اطلاعیه به اطلاع عموم دانشجویان گرامی رسانیده می¬شود اینکه؛ با تأسی از فیصله نمبر 25 مورخ 26/8/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و مطابق هدایت وزارت تحصیلات عالی کشور؛ ادامه درس¬های حضوری سمستر خزانی سال تحصیلی 1399 سر از روز شنبه، 16 حوت 1399 آغاز می¬گردند، بنابراین دانشجویان گرامی سر از زمانِ متذکره، مطابق تقسیم اوقات در کلاس¬های درسی تان حضور به هم برسانید. بااحترام مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو

  • نوسینده: ادمین
  • تاریخ ثبت: 7/12/1399
  • بازدید: 2