اطلاعیه پذیرش دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، با داشتن اساتید توان¬مند، مجرب و متعهد در عرصه¬های علمی و پژوهشی، صنف¬های معیاری، کتابخانه معیاری و فضای مناسب مطالعه و تحقیق؛ برای سمستر بهاری سال تحصیلی 1400 در مقطع لیسانس محصل می¬پذیرد؛ رشته¬های تحصیلی:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی o حقوق(قضا و سارنوالی) o علوم سیاسی o فقه و حقوق  دانشکده اقتصاد o اقتصاد تجارتی o اداره و مدیریت  دانشکده تعلیم و تربیه o ساینس o ریاضی o علوم اجتماعی o ادبیات دری o ادبیات پشتو o ادبیات انگلیسی  دانشکده انجنیری o سیول

  • نوسینده: ادمین
  • تاریخ ثبت: 7/12/1399
  • بازدید: 4