لیسانس در علوم سیاسی و در اقتصاد

پیشرفت تحقیقات با کیفیت بالا، ضروری برای ایجاد جایگاه موفق در دنیای آکادمیک است


حقوق و علوم سیاسی

درباره لیسانس حقوقهدف از تأسیس رشته حقوق برقراری نظم، تأمین عدالت و گسترش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، امروزه رشته حقوق با داشتن گرایش های متنوع نظیر حقوق بین الملل ، حقوق بشر، حقوق عمومی، حقوق خصوصی ،حقوق جزا و جرم شناسی و غیره یکی از رشته های مهم علوم انسانی بشمار می آید. در اکثر کشور ها مخصوصاً کشور های توسعه یافته رشته حقوق جزء رشته های پر انتخاب است. دوره لیسانس رشته حقوق شامل درس های عمومی ،مضامین اساسی، اختصاصی واختیاری است که محصلان با گذراندن موفقیت آمیز آن،مدرک معتبر پوهنتون کاتب را دریافت می کنند.


اهداف دوره

 1. آشنایی با مفاهیم و مبانی حقوق؛
 2. افزایش توانایی های ذهنی و فکری محصلان؛
 3. توسعه و آموزش دانش عالی حقوق؛
 4. تربیت و تأمین نیروی علمی و متخصص؛
 5. زمینه سازی ورود محصلان به مقطع ماستری حقوق.

گرایش­های تحصیلی

 1. قضا و څارنوالی
 2. حقوق عامه و خاصه

توانمندی­های فارغ التحصیلان

 1. توانایی فعالیت در محاکم داخلی و بین المللی
 2. توانایی فعالیت در څارنوالی ها
 3. توانایی کا در وزارت امور خارجه ، سفارتخانه ها و کنسولگریها
 4. توانایی انجام وظیفه در سازمان ها و نهاد ها و نهاد های بین المللی
 5. وکالت دعاوی خصوصی ، دولتی و بین المللی
 6. تنظیم قرارداد های اقتصادی و بازرگانی
 7. ارائه مشاوره حقوقی در وزارتخانه ها، مؤسسات وشرکت ها.

 

شکل نظام تعلیمی

نظام درس کاتب در رشته حقوق کریدتی است و هر کریدت (واحد) شانزده ساعت درس (50دقیقه ای ) می باشد که در قالب یک سمستر ارائه می گردد.


کریدت های درسی

مطابق لایحه سیستم کریدت مصوب وزارت تحصیلات عالی کشور ، تعداد کریدت های درسی دوره لیسانس 145کریدت درس است.ومحصلان برای دریافت مدرک لیسانس باید حد اقل 145 کریدت را بگذرانند


طول دوره

مدت تحصیل در این دوره حد اکثر چهار سال است. محصل می تواند در هر سمستر حد اقل 18 و حد اقل 21 کریدت را انتخاب نماید.


فهرست کریدت ها

ردیف محور های درسی تعداد کریدت تعداد ساعت
1 دروس عمومی 26 416
2 دروس پایه 16 256
3 دورس اصلی- تخصصی 94 1504
4 دروس تخصصی- اختیاری 25 400
جمع کل 161 2576

 

 


در باره لیسانس علوم سیاسی

یکی از مشکلات اساسی در کشور ما بحران های سیاسی بوده است. بسیاری از معضلات کنونی  در کشور ریشه در شرایط نابسامان سیاسی گذشته دارد. علوم سیاسی برای تنظیم روابط قدرت پا به عرصه  وجود گذشته است. یافته های تحقیقات در رشته علوم سیاسی اگر درست به کار گرفته شود کشور را به سوی انکشاف و ساماندهی سوق خواهد داد ، از اینرو علوم سیاسی برای کشور ما یک ضرورت اولیه به حساب می آید. دوره لیسانس علوم سیاسی در پوهنتون کاتب با دو گرایش روابط بین الملل و اندیشه سیاسی ارائه می­گردد. درس ها در این رشته شامل درسهای عمومی، درسهای تخصصی، درس­های اساسی و درسهای اختیاری میگردد.  محصلان با گذراندن موفقیت آمیز آن به آگاهی های علمی و تخصصی در زمینه علوم سیاسی و تحلیل پدیده­های سیاسی درست خواهد یافت. محصل در پایان این دوره موفق به دریافت مدرک معتبر پوهنتون کاتب می­گردد.


اهداف دوره

 1. آشنایی با مفاهیم و بنیاد­های علم سیاست
 2. کسب توانایی تحلیل پدیده­های سیاسی
 3. آمادگی برای تحصیلات تکمیلی در مقاطع بالاتر
 4. ایجاد توانایی کار و فعالیت در امورات سیاسی

توانمندی­های فارغ التحصیلان

 1. توانایی فعالیت در مدیریت داخلی کشور مانند پارلمان و سایر ادارات دولتی
 2. توانایی فعالیت در امور بین المللی ، وزارتخانه ها، سفارت خانه ها و بخش های کنسولی خارج از کشور
 3. توانایی فعالیت در رسانه های همگانی
 4. توانایی تحلیل کارشناسانه مسائل سیاسی داخلی و خارجی
 5. ارائه مشاوره در مراکز سیاسی مانند احزاب وغیره

نظام تعلیمی

نظام درسی کاتب در رشته علوم سیاسی کریدتی بوده و هر کریدت شانزده ساعت درسی 50 دقیقه ای می باشد که در قالب سمستر ارائه می­گردد.


تعداد کریدت

مطابق مقرره وزارت تحصیلات عالی، تعداد کریت های درسی لیسانس علوم سیاسی، 136 کریدت در طور چهار سال است و محصلان مؤظف است که حد اقل 136 کریدت را بگذرانند.


فیس تحصیلی

شعبه برچی سال تحصیلی 1397

شماره دانشکده فیس ثابت نرخ هر واحد درسی تعداد واحد درسی اصل فیس تخفیف در نظر گرفته شده مبلغ تخفیف مبلغ قابل پرداخت برای یک سمستر مبلغ قابل پرداخت برای یک سال
1 حقوق AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 45% AFN 12,285 AFN 15,015 AFN 30,030
2 علوم سیاسی AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 45% AFN 12,285 AFN 15,015 AFN 30,030

شعبه مرکزی سال تحصیلی سال 1397

شماره دانشکده فیس ثابت نرخ هر واحد درسی تعداد واحد درسی اصل فیس تخفیف در نظر گرفته شده مبلغ تخفیف مبلغ قابل پرداخت
1 حقوق AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 20% AFN 5,460 AFN 21,840
2 علوم سیاسی AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 20% AFN 5,460 AFN 21,840

 

 


امتیازات تحصیلی

نفر برتر کانکور و اول نمره هر سال تحصیلی 80 فیصد تخفیف
نفر دوم کانکور و دوم نمره هر سال تحصیلی 60 فیصد تخفیف
نفر سوم کانکور و سوم نمره هر سال تحصیلی 40 فیصد تخفیف
محصلانی که بیش از یک نفر از اعضای خانواده شان درحال تحصیل باشند 10 فیصد تخفیف