خبـــــر ما

برگزاری امتحان کانکور متفرقه بهاری 1400

جمعه، 10 ثور 1400 امتحان کانکور متفرقه بهاری 1400، مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ناصر خسرو با حضور هیئت نظارت وزارت تحصیلات عالی کشور؛ پوهنیار محمد صادق میرزایی معاون علمی و تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی، استاد رضا حیدری، کمیته امتحانات مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو و جمع از داوطلبان کانکور برگزار گردید. استاد پاکبین معاون علمی و تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، در ابتداء برگزاری این امتحان ضمن عرض خوش آمدید از داوطلبان کانکور و ابراز سپاس و امتنان از هیئت نظارت وزارت تحصیلات عالی کشور، از تعهد این مؤسسه جهت فراهم نمودن امکانات تحصیلی با توجه به معیارهای وزارت تحصیلات عالی کشور سخن به میان آورد. پوهنیار محمد صادق میرزایی معاون علمی و تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی، سپری نمودنِ موفقانه¬ای مرحله نخست ارزیابی تضمین کیفیت مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو را یک گام مهم در راستای ارتقاء و استاندارد سازی این مؤسسه عنوان نموده و در ادامه ضمن یادآوری از مراعات نمودن اصول و مقررات در امتحان برای جمع از داوطلبان آرزوی موفقیت و کامیابی نمود.

  • نوسینده: محمدتقی جویا
  • تاریخ ثبت: 10/2/1400
  • بازدید: 4

اخبار های جدید

مجله های ما