خبـــــر ما

پیام تسلیت و همدردی

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (سوره تکویر/9) با کمال تأسف و تأثر اطلاع حاصل نمودیم که «نسیم دانش» یک تن از دانشجویان رشته حقوق مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، در یک حادثه تروریستی جام شهادت نوشیده است. تروریسم یکی از بحران¬های اساسی در کشور ما است که متأسفانه به مدت بیش از چهار دهه، بهار فرحناک زندگی را برای خلقِ این سرزمین به خزانِ ماتم¬زده تبدیل نموده است. هر¬از¬گاهی خلق این دیار در سایه سپهر حزن¬انگیز، لاله¬های پرپر شده¬ای شان را در کمال ناباوری به خاک سپرده و با کاشتن لاله¬های شان در ویرانه¬ها، سحاب صلح و قطع استبداد را انتظار می¬کشند. اما برخی در سایه تروریسم، بنیاد¬گرایی، قرائت¬های جزم-اندیشانه دینی، عصبیت¬های قومی و زبانی و نسل¬کشی¬های هدف¬مندانه، مدام به کرامت انسانی و عزت خلق افغانستانی بی¬حرمتی روا داشته و از حق طبیعی حیات محروم می¬سازند. مفتیان و عاملان قتل¬های فجیعانه و حادثات تروریستی که ارزش¬های جامعه بشری را نادیده می¬گیرند و با تفکرات مبطلانه شان، فتاوی کشتار صادر می¬نمایند، بدون شک دشمنان اصلی مردم افغانستان است. این گروه¬ها و افرادی که با ارتکاب اعمال ددمنشانه و وحشیانه می¬خواهند بر اریکه قدرت و سلطنت تکیه بزنند، سخت در اشتباه بوده و این نوع بینش شان به¬جز خواب جزم، مصداق عینی نخواهند داشت. و لاله¬های این سرزمین که خون شان به ناحق ریخته شده¬اند، روزی درخت استبداد را خشکانده و چمن خرد و عقلانیت را بارور خواهند کرد. لذا مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، این واقعه دردناک را خدمت خانواده ارجمند، اساتید گرامی، هم-صنفی¬های عزیز و جمع از وابستگان آن عزیزِ فقید تسلیت عرض نموده و برای شادی روح¬اش رحمت الهی را مسئلت می¬نماییم. با¬احترام مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو

  • نوسینده: محمدتقی جویا
  • تاریخ ثبت: 11/3/1400
  • بازدید: 4

اخبار های جدید

مجله های ما