خبـــــر ما

برگزاری ورکشاپ روش تحقیق با گرایش مونوگراف نویسی

20 جوزا 1400 ورکشاپ روش تحقیق با گرایش مونوگراف نویسی برای دانشجویانِ سمستر هشتم رشته¬های حقوق و اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، از سوی آمریت تحقیقات و نشرات این مؤسسه برگزار گردید. این ورکشاپ که طی روزهای چهارشنبه و پنج¬شنبه، به تاریخ 19 و 20 جوزا 1400، توسط آقای محمدتقی جویا آمر تحقیقات و نشرات و با حضور جمع از دانشجویان سمسترهای هشتم دایر گردید، روی کلیات روش تحقیق، انتخاب موضوع، مطالعات اکتشافی، تدوین طرح تحقیق، گردآوری اطلاعات، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تدوین گزارش تحقیق بحث صورت گرفت. آمر تحقیقات و نشرات هدف از برگزاری این ورکشاپ را بالابردن سطح توانایی علمی و پژوهشی دانشجویان، مرور اجمالی درس¬های روش تحقیق و توانایی استفاده از فنونِ پژوهشی به منظور انجام پروژه¬های تحقیقاتی، به¬ویژه مونوگراف نویسی عنوان نمود. در اخیر ضمن سپاس و قدردانی از اشتراک فعال دانشجویان در این ورکشاپ، مونوگراف نویسی را به عنوان سرآغاز تحقیقات علمی و پژوهشی دانسته و در پیمودن مسیر تحقیقات علمی برای همه اشتراک¬کنندگان آرزوی موفقیت و پیروزی نمود.

  • نوسینده: آمر تحقیقات و نشرات
  • تاریخ ثبت: 22/3/1400
  • بازدید: 5

اخبار های جدید

مجله های ما