Slide background
Nasser Khosrow Higher Education Institute
Slide background
Nasser Khosrow Higher Education Institute
Slide background
Nasser Khosrow Higher Education Institute
Naser Khosru University News


Naser Khosru University Announcement

Naser Khosru

Higher Education Institution of Naser Khosru has been established for the purpose of training human resources in the field of scientific and economic self-sufficiency of the Islamic Republic of Afghanistan.Higher Education Institution of Naser Khosru has been established for the purpose of training human resources in the field of scientific and economic self-sufficiency of the Islamic Republic of Afghanistan.

More..

دانشگاه ناصر خسرو يكی از دانشگاه های خصوصی پيشگام در عرصه تحصيلات عالی در كشور است. مجوز فعالیت علمی دانشگاه کاتب در تاريخ 18/1/1387 طی مراسم رسمی .. .

بشتر..

برای تحقق اهداف و كسب موفقیت باید تصویر روشنی از آینده برای سازمان وجود داشته باشد. به این تصویر روشن چشم انداز می گویند. چشم انداز جایگاهی است که به راحتی رقبا نمی توانند به آن دسترسی حاصل نمایند . چشم انداز آینده واقع گرایانه، قابل تحقق و جذاب را برای سازمان مدنظر قرار می دهد و بیان صریح سرنوشتی است که سازمان باید بسوی آن حرکت کند. جایگاهی که دانشگاه کاتب قصد دارد :

بشتر..

آموزش در وضعیت کنونی از یک مقوله اجتماعی فراتر رفته و به یک مقوله توسعه تبدیل شده است. در جهان امروز انسان به عنوان عامل و هدف توسعه، نقش مؤثری در توسعه کشورها دارد. از این رو آموزش

بشتر..